Thang nhôm gấp - rút chữ A

Thang nhôm gấp trượt đa năng AD03

2.189.000 ₫

 
Chữ A cao từ: 1.02m - 1.6m
Chữ I cao từ: 2.04m - 3.4m 
 

Thang nhôm gấp trượt đa năng AD04

2.389.000 ₫

 
 Chữ A cao từ: 1.32m - 2.21m
Chữ I cao từ: 2.65m - 4.47m 

Thang nhôm gấp trượt đa năng AD05

2.999.000 ₫

 
 Chữ A cao từ: 1.62m - 3.12m
Chữ I cao từ: 3.25m - 6.32m 
 
 

Thang nhôm gấp trượt đa năng AD06

3.399.000 ₫

 
 Chữ A cao từ: 1.9m - 3.8m
Chữ I cao từ: 4.2m - 7.3m
 
 

Thang nhôm gấp - rút chữ A phổ biến

Mới
Thang nhôm gấp trượt đa năng AM03

Thang nhôm gấp trượt đa năng AM03

1.769.000 ₫

1.369.000 ₫

 
Chữ A cao từ: 88 cm - 141 cm
Chữ I cao từ: 173 cm - 288 cm 

Thang nhôm gấp trượt đa năng AM04

1.969.000 ₫

1.789.000 ₫

 
Chữ A cao từ: 115 cm - 195 cm
Chữ I cao từ: 232 cm - 400 cm 

Thang nhôm gấp trượt đa năng AM05

2.469.000 ₫

2.089.000 ₫

 
Chữ A cao từ: 141 cm - 248 cm
Chữ I cao từ: 286 cm - 510 cm 

Thang nhôm NIKITA

Thang chữ A đa năng Nikita - NIKA 15

989.000 ₫

 
  Chữ A: 1.6m - Duỗi thẳng: 3.2m 
Số bậc: 5 bậc - BH: 2 năm

Thang chữ A đa năng Nikita - NIKA 20

1.159.000 ₫

 
Chữ A: 1.9m - Duỗi thẳng: 3.8m 
Số bậc: 6 bậc - BH: 2 năm

Thang chữ A đa năng Nikita - NIKA 25

1.589.000 ₫

 
Chữ A: 2.5m - Duỗi thẳng: 5m 
Số bậc: 8 bậc - BH: 2 năm

Thang chữ A đa năng Nikita - NIKA 30

1.719.000 ₫

 
Chữ A: 3.1m - Duỗi thẳng: 6.2m 
Số bậc: 10 bậc - BH: 2 năm

Thang chữ A đa năng Nikita - NIKA 35

2.068.000 ₫

 
Chữ A: 3.5m - Duỗi thẳng: 7m 
Số bậc: 12 bậc - BH: 2 năm
 
 

Thang nhôm gấp NIKITA

Thang nhôm gấp 4 khúc NKT-A403 & T403

1.639.000 ₫

1.379.000 ₫

  
Max: 3.7m  -  Chữ A: 1.8m 
Gấp gọn: 1.0m
Tải trọng:
150 kg

Thang nhôm gấp đa năng NKT- A404 & T404

1.869.000 ₫

1.579.000 ₫

 
Max: 4.7m  -  Chữ A: 2.3m
Gấp gọn: 1.28m
Tải trọng: 150kg
 

Thang nhôm gấp đa năng NKT-A405 & T405

2.189.000 ₫

1.779.000 ₫

 
Max: 5.8 m  -  Chữ A:  2.9m
Gấp gọn: 1.5m
Tải trọng:
150 kg
 

Thang nhôm gấp 4 khúc NKT-A406 & T406

3.269.000 ₫

2.769.000 ₫

ĐẶT HÀNG TRƯỚC  
Max: 6.9 m  -  Chữ A:  3.5m
Gấp gọn: 1.8m
Tải trọng:
150kg

Thang nhôm gấp 4 khúc NKT-A408 & T408

4.389.000 ₫

3.689.000 ₫

ĐẶT HÀNG TRƯỚC 
Max: 9.5 m  -  Chữ A: 4.7m
Gấp gọn 2.5m
Tải trọng: 150kg

Thang nhôm rút đơn

Thang nhôm rút Nikita NKT-TL320

1.529.000 ₫

1.289.000 ₫

 
Max: 3.2m  -  Rút gọn: 0.8m
Nặng: 8.2 kg  -  Tải trọng: 150 kg
Số bậc: 11 bậc

Thang nhôm rút gọn Nikita NKT-TL380

1.739.000 ₫

1.469.000 ₫

 
Max: 3.8m  -  Rút gọn: 0.87m
Nặng: 10.5 kg - Tải trọng: 150 kg
Số bậc: 13 bậc

Thang nhôm rút Nikita NKT-TL410

1.789.000 ₫

1.699.000 ₫

   
Max: 4.1m  -  Rút gọn: 0.95m
Nặng: 11.5 kg  - Tải trọng: 150 kg
Số bậc: 14 bậc

Thang nhôm rút Nikita NKT-TL490

2.369.000 ₫

2.079.000 ₫

   
Max: 4.9m  -  Rút gọn: 1m
Nặng: 13 kg  - Tải trọng: 150 kg
Số bậc: 14 bậc

Thang nhôm rút Nikita NKT-TL500

2.389.000 ₫

1.949.000 ₫

  
Max: 4.9m  -  Rút gọn: 0.95m
Nặng: 12 kg  - Tải trọng: 150 kg
Số bậc: 13 bậc
Mới
Thang nhôm rút Nikita NKT-TL540

Thang nhôm rút Nikita NKT-TL540

2.439.000 ₫

2.089.000 ₫

   
 Max: 5.4m  -  Rút gọn: 1m
Nặng: 13.2 kg - Tải: 150 kg
Số bậc: 14 bậc
Mới
Thang nhôm rút Nikita NKT-TL580

Thang nhôm rút Nikita NKT-TL580

2.539.000 ₫

2.289.000 ₫

 
 Max: 5.8m  -  Rút gọn: 1m
Nặng: 15 kg  -  Tải: 150 kg
Số bậc: 15 bậc 

Thang nhôm rút Nikita NKT-TL620

2.809.000 ₫

2.439.000 ₫

   
Max: 6.2m  -  Rút gọn: 1.05m
Nặng: 15.4 kg  -  Tải: 150 kg
Số bậc: 16 bậc

Thang nhôm rút đặc chủng

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID38

2.239.000 ₫

1.889.000 ₫

 Có bánh xe, Chân Chống Trượt 
Max: 3.8m  -  Chữ A: 1.9m
 Tải: 150 kg  -  Nặng: 17.2 kg

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID44

2.509.000 ₫

2.189.000 ₫

Có bánh xe, Chân Chống Trượt
Max: 4.4m  -  Chữ A: 2.2m
 Tải: 150 kg  -  Nặng: 17.2 kg

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID50

2.789.000 ₫

2.489.000 ₫

Có bánh xe, Chân Chống Trượt
 Max: 5.0m  -  Chữ A: 2.5m
Tải: 150 kg  -  Số bậc: 16 bậc

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID56

3.036.000 ₫

2.689.000 ₫

Có bánh xe, Chân Chống Trượt
  Max: 5.6m  -  Chữ A: 2.8m
Tải: 150 kg  -  Nặng: 22 kg
 
 

 

 

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID64

3.469.000 ₫

3.259.000 ₫

 
Có bánh xe, Chân Chống Trượt
  Max 6.4m  -  Chữ A: 3.2m
Tải: 150 kg
-16%
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID72

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID72

4.250.000 ₫

3.589.000 ₫

Có bánh xe, Chân Chống Trượt
 Max: 7.2m  -  Chữ A: 3.6m
Tải: 150 kg
-5%
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID80

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID80

4.189.000 ₫

3.989.000 ₫

Có bánh xe, Chân Chống Trượt
 Max: 8m  -  Chữ A: 4m
Tải: 150 kg

Thang nhôm rút đa năng

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI32

1.839.000 ₫

1.589.000 ₫

 
Max: 3.2m  -  Chữ A:  1.6m
Rút gọn: 0.6m  -  Nặng11.3 kg

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI38

2.089.000 ₫

1.789.000 ₫

  
Max: 3.8m  -  Chữ A:  1.95m
Rút gọn: 0.9m  -  Nặng: 13 kg

Thang rút đa năng Nikita NKT-AI44

2.289.000 ₫

2.089.000 ₫

 
Max: 4.4m  -  Chữ A:  2.2m
Rút gọn: 0.9m  -  Nặng: 15.6 kg

Thang nhôm rút chữ A Nikita NKT-AI50

2.639.000 ₫

2.289.000 ₫

  
Max: 5m  -  Chữ A:  2.56m
Rút gọn: 0.97m  -  Nặng: 17 kg 

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI56

2.899.000 ₫

2.589.000 ₫

 
Max: 5.6m  -  Chữ A:  2.86m
Rút gọn: 0.98 -  Nặng: 19.5 kg
Mới
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI64

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI64

3.239.000 ₫

2.989.000 ₫

 
 Max: 6.4m  -  Chữ A: 3.15m
Rút gọn: 0.97m  -  Nặng: 21 kg 
Mới
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI72

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI72

3.539.000 ₫

3.289.000 ₫

  
 Max: 7.2 -  Chữ A:  3.5m
Rút gọn: 1m  -  Nặng: 22.5 kg
Mới
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI80

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI80

3.999.000 ₫

3.689.000 ₫

 
 Max: 8m  -  Chữ A:  3.9m
Rút gọn: 1m  -  Nặng: 23.7 kg 

Báo giá phụ kiện thang nhôm

100.000 ₫

 
 Bảng Giá
Các Phụ Kiện Thang Nhôm

Thang ghế INOX (Bậc lớn)

Thang ghế gia đình INOX Nikita NKT-N203

858.000 ₫

589.000 ₫

 
Số bậc: 3  -  Kích thước: 0.7 m
Nặng: 3.8 kg  -  Tải trọng: 150kg
Bậc lớn 

Thang ghế INOX Nikita NKT-N204

968.000 ₫

719.000 ₫

 
Số bậc: 4  -  Kích thước: 0.9 m
Nặng: 5 kg  -  Tải trọng: 150kg
 Bậc lớn
 

Thang ghế INOX 5 bậc Nikita NKT-N205

1.078.000 ₫

839.000 ₫

 
Số bậc: 5  -  Kích thước: 1.2m
Nặng: 6kg  -  Tải trọng: 150kg
 Bản rộng

Thang ghế INOX Nikita NKT-N206

1.188.000 ₫

939.000 ₫

 
Số bậc: -  Kích thước: 1.5 m
Nặng: 7kg  -  Tải trọng: 150kg
Bản rộng

Thang ghế INOX Nikita NKT-N207

1.298.000 ₫

1.089.000 ₫

 
Số bậc: 7  -  Kích thước: 1.7 m
Nặng: 8 kg -  Tải trọng: 150kg
Bậc lớn
 

Thang ghế nhôm (Bậc lớn)

Mới
Thang ghế nhôm Nikita NKT-BT06

Thang ghế nhôm Nikita NKT-BT06

1.430.000 ₫

1.239.000 ₫


 
Số bậc: 6  -  Kích thước: 1.96m
Nặng: 8 kg  -  Tải: 150 kg
 

Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D303

858.000 ₫

589.000 ₫

 
Số bậc: -  Kích thước: 0.7m
Nặng: 2.8kg  -  Tải trọng: 150kg 
Bậc lớn

Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D305

1.078.000 ₫

839.000 ₫

 
Số bậc: 5  -  Kích thước: 1.2m
Nặng: 5kg   -  Tải trọng: 150kg
Bậc lớn

Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D306

1.188.000 ₫

939.000 ₫

 
Số bậc: 6  - Kích thước: 1.5m
Nặng: 6kg  -  Tải trọng: 150kg
Bậc lớn
 

Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D307

1.299.000 ₫

1.139.000 ₫

 
Số bậc: 7  -  Kích thước: 1.7m
Nặng: 7kg  -  Tải trọng: 150kg
Bậc lớn

Thang ghế đa năng

Thang nhôm Keiwa R03

939.000 ₫

559.000 ₫

  
Kích thước: 0.76m  -  Số bậc: 3
Nặng: 2.2 kg  -  Tải: 150 kg

Thang nhôm Keiwa R04

1.069.000 ₫

689.000 ₫

 
Kích thước: 1m  - Số bậc: 4
Nặng: 2.8 kg  -  Tải: 150 kg

Thang nhôm Keiwa R05

1.369.000 ₫

789.000 ₫

 
Kích thước: 1.24m  -  Số bậc: 5
Nặng: 3.6kg  -  Tải: 150 kg

Thang nhôm Keiwa R06

1.669.000 ₫

889.000 ₫

  
Kích thước: 1.47m  -  Số bậc: 6
Nặng: 4.4kg  -  Tải: 150 kg

Cầu thang gác ốp tường - ốp trần

Cầu thang ốp tường

15.990.000 ₫

10.989.000 ₫

 
Thang ốp cao từ: 3m
Kích thước bậc: 14 x 40cm
Tải trọng: 300 kg

Thang gác Lửng

15.990.000 ₫

12.989.000 ₫

 
Thang gác cao từ: 3m
Kích thước bậc: 14 x 40cm
Tải trọng: 300 kg
 Bậc thép

Cầu thang gác ốp trần

15.990.000 ₫

11.989.000 ₫

 

Thang ốp trần cao từ: 3m
Kích thước bậc: 14 x 40cm

KT gập: 120 x 30m x 45cm
(Dài x Rộng x Cao)
Tải trọng: 300 kg


 

Thang ốp trần tự động

28.000.000 ₫

19.989.000 ₫

 
Chiều cao từ: 2.5 - 3.8m
Tải trọng: 300 kg
Lên xuống tự động 
Khung nhôm, bậc nhôm
 

Thang sợi thủy tinh cách điện

Thang nhôm trượt Nikita QL608 - QL610

2.468.000 ₫

 
Cao Max: 5.05m - 6.73m
Trọng lượng: 11.3 kg - 14kg

Thang trượt cách điện bậc đứng nhôm NJS2

4.980.000 ₫

 
 Chiều Max: 5m - 6,8m
Thang sợi thủy tinh
Mới
Thang trượt cách điện bậc nhôm NJS-92

Thang trượt cách điện bậc nhôm NJS-92

7.880.000 ₫

 
Cao Max: 9.2m
Tải trọng: 150 kg
Mới
Thang trượt cách điện bậc nhôm NJS-98

Thang trượt cách điện bậc nhôm NJS-98

8.580.000 ₫

 
Cao Max: 9.8m
Tải trọng: 150 kg
Mới
Thang trượt cách điện bậc nhôm NJS-100

Thang trượt cách điện bậc nhôm NJS-100

9.680.000 ₫

 
Cao Max: 10m
Tải trọng: 150 kg

Thang trượt cách điện bậc đứng các-bon

7.980.000 ₫

 
Chịu được điện áp: 35 KV
Chiều cao từ: 5m - 7m

Giàn giáo gấp thông minh

Giàn giáo di động MD02-140

1.190.000 ₫

959.000 ₫

 
Dài x Rộng: 140 x 25 cm
Cao: 70 - 104 cm  
Trọng lượng: 10,4 kg

Giàn giáo di động MD02-160

1.290.000 ₫

1.029.000 ₫

 
Dài x Rộng: 160 x 25 cm
Cao: 80 - 125 cm 
Trọng lượng: 10,5 kg
 

Giàn giáo di động MD02-180

1.390.000 ₫

1.089.000 ₫

 
Dài x Rộng: 180 x 25 cm
Cao: 90 - 136 Cm 
Trọng lượng: 11,5 kg

Giàn giáo di động MD02-200

1.490.000 ₫

1.359.000 ₫

  
Dài x Rộng: 200 x 25 cm
Cao: 100 - 145 cm  
Trọng lượng: 12,7 Kg
 

Giàn giáo di động MD02-200 + Nối dài

1.919.000 ₫

  
Dài x Rộng: 200 x 25 cm
Cao: 100 - 225 cm  
Trọng lượng: 22.5 kg

Giàn phơi - giá phơi

Mới
Củ quay giàn phơi thông minh

Củ quay giàn phơi thông minh

169.000 ₫

 
 
Củ quay thay thế
giàn phơi thông minh 
Mới
Tay quay giàn phơi thông minh kiểu chữ nhật

Tay quay giàn phơi thông minh kiểu chữ nhật

99.000 ₫

 
 
Tay quay thay thế
giàn phơi thông minh 
Mới
Giàn phơi xếp gọn Nikita NKT-818ABX có bánh

Giàn phơi xếp gọn Nikita NKT-818ABX có bánh

1.245.000 ₫

989.000 ₫

 
 Kích thước: 162 x 56 x 145cm 
Tải trọng: 100 kg
Mới
Gian phơi thông minh gấp gọn Nikita NKT-815B

Gian phơi thông minh gấp gọn Nikita NKT-815B

1.045.000 ₫

889.000 ₫

 
 Kích thước: 162 x 56 x 127cm 
Tải trọng: 100 kg

Giàn phơi gắn tường

779.000 ₫

 
 
 
 3 Kích thước từ: 1.2 - 1.5 - 2m
Tải trọng: 80 kg

Dây chằng hàng

Mới
Dây cảo chằng hàng tăng đơ có móc

Dây cảo chằng hàng tăng đơ có móc

119.000 ₫

 
Màu sắc: Vàng - Xanh
Tải trọng: 1 - 5 tấn
Chiều dài: 6 - 8 - 10 - 12m
 
Mới
Dây cảo chằng hàng tăng đơ không móc

Dây cảo chằng hàng tăng đơ không móc

42.000 ₫

 
Màu sắc: Cam
Tải trọng: 1 tấn
Chiều dài: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15m
Mới
Dây cảo chằng hàng tăng đơ có móc bản 2,5Cm

Dây cảo chằng hàng tăng đơ có móc bản 2,5Cm

53.000 ₫

 
Màu sắc: Cam
Tải trọng: 1 tấn
Chiều dài: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15m
Mới
Dây chằng hàng khóa cam

Dây chằng hàng khóa cam

26.680 ₫

 
 
Màu sắc: Cam
Tải trọng: 1 tấn
Chiều dài: 1 - 2 - 3 - 4m

Giường gấp, giường xếp

Giường gấp văn phòng Nikita NKT-1336-4

979.000 ₫

 
Dài 1.9m; Rộng 0.67m; Cao 0.35m

Ghế gấp thư giãn Nikita NKT-1339

930.000 ₫

 
Dài 1.77m; Rộng 0.52m; Cao 1.1m

Giường gấp ba khúc NKT-B705

2.068.000 ₫

 
Dài 1.8m; Rộng 0.75m; Cao 0.26m

Giường kiểu Hàn Quốc HQ90

2.948.000 ₫

 
 
Dài 1.9m; Rộng 0.9m; Cao 0.35m
 
 

Giường điện tự động HQ85

4.590.000 ₫

 
 
Dài 1.9m; Rộng 0.85m; Cao 0.35m
Điều Khiển bằng tay bấm điện
 

Giường y tế

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN02

7.500.000 ₫

 
Nâng đầu và chân

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN03

8.360.000 ₫

 
Nâng đầu và chân
Có bô vệ sinh

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN04

9.999.000 ₫

 
Nâng hạ đầu, chân
Lật người trái phải
Có bô vệ sinh, gội đầu
 
 

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN05

10.890.000 ₫

 
Nâng hạ đầu, chân
Lật người trái phải
Có bô vệ sinh, gội đầu

Giường bệnh tự động đa chức năng NKT-DCN16

16.890.000 ₫

 
Nâng hạ đầu, chân
Lật người trái phải
Nâng đùi, ôm lưng
Có bô vệ sinh, gội đầu, 
Điện + Cơ

Xe đẩy hàng

Xe đẩy hàng sàn nhựa không tay XD-B4060

639.000 ₫

619.000 ₫

 
Kích thước: 60 x 40 x 12.5 cm
(Dài x Rộng x Cao)

Xe đẩy hàng sàn nhựa không tay XD-B7248

769.000 ₫

719.000 ₫

 
 Kích thước: 72 x 48 x 13 cm
(Dài x Rộng x Cao)

Xe đẩy hàng sàn nhựa XD-B507073

786.000 ₫

769.000 ₫

  
Nhỏ gọn - Siêu bền

Xe kéo đi chợ leo cầu thang Nikita XDC-T8-76

790.000 ₫

549.000 ₫

  
Tay cầm xoay 360°
top