Thang nhôm gấp - rút chữ A Pro

Thang nhôm gấp trượt đa năng AD03

2.189.000 ₫

 
Chữ A cao từ 1.02m - 1.6m
Chữ I cao từ 2.04m - 3.4m 
 

Thang nhôm gấp trượt đa năng AD04

2.389.000 ₫

 
 Chữ A cao từ 1.32m - 2.21m
Chữ I cao từ 2.65m - 4.47m 
 

Thang nhôm gấp trượt đa năng AD05

2.999.000 ₫

 
 Chữ A cao từ 1.62m - 3.12m
Chữ I cao từ 3.25m - 6.32m 
 
 

Thang nhôm gấp trượt đa năng AD06

3.399.000 ₫

 
 Chữ A cao từ 1.9m - 3.8m
Chữ I cao từ 4.2m - 7.3m 
 
 

Thang nhôm gấp - rút chữ A phổ biến

Mới
Thang nhôm gấp trượt đa năng AM03

Thang nhôm gấp trượt đa năng AM03

1.769.000 ₫

1.469.000 ₫

 
Chữ A cao từ 88 cm - 141 cm
Chữ I cao từ 173 cm - 288 cm 
Mới
Thang nhôm gấp trượt đa năng AM04

Thang nhôm gấp trượt đa năng AM04

1.969.000 ₫

1.669.000 ₫

 
Chữ A cao từ 115 cm - 195 cm
Chữ I cao từ 232 cm - 400 cm 
Mới
Thang nhôm gấp trượt đa năng AM05

Thang nhôm gấp trượt đa năng AM05

2.469.000 ₫

2.169.000 ₫

 
Chữ A cao từ 141 cm - 248 cm
Chữ I cao từ 286 cm - 510 cm 

Thang nhôm NIKITA

Thang chữ A đa năng Nikita - NIKA 15

936.000 ₫

 
  Chữ A 1.6m - duỗi thẳng 3.2m 
5 bậc - BH 2 năm

Thang chữ A đa năng Nikita - NIKA 20

1.036.000 ₫

 
Chữ A: 1.9m - Duỗi thẳng 3.8m 
6 bậc - BH 2 năm

Thang chữ A đa năng Nikita - NIKA 25

1.589.000 ₫

 
Chữ A: 2.5m - duỗi thẳng 5m 
8 bậc, BH 2 năm

Thang chữ A đa năng Nikita - NIKA 30

1.689.000 ₫

 
Chữ A: 3.1m - duỗi thẳng 6.2m 
10 bậc, BH 2 năm

Thang nhôm gấp NIKITA

Thang nhôm gấp 4 khúc NKT-A403 & T403

1.639.000 ₫

  
Max 3.7 m. chữ A  1.8m 
Gấp gọn 1.0m. Tải 150 kg 
 

 

Thang nhôm gấp đa năng NKT- A404 & T404

1.869.000 ₫

 
Max 4.7 m. chữ A  2.3m
Gấp gọn 1.28 m. Tải 150 kg
 

Thang nhôm gấp đa năng NKT-A405 & T405

2.189.000 ₫

 
Max 5.8 m. chữ A  2.9m
Gấp gọn 1.5m. Tải 150 kg
 

Thang nhôm gấp 4 khúc NKT-A406 & T406

3.269.000 ₫

2.769.000 ₫

ĐẶT HÀNG TRƯỚC  
Max 6.9 m. chữ A  3.5m
Gấp gọn 1.8m. Tải 150 kg

Thang nhôm gấp 4 khúc NKT-A408 & T408

4.389.000 ₫

3.689.000 ₫

 ĐẶT HÀNG TRƯỚC  
Max 9.5 m. chữ A  4.7m
Gấp gọn 2.5m. Tải 150 kg

Thang nhôm rút đơn

Thang nhôm rút Nikita NKT-TL320

1.529.000 ₫

1.259.000 ₫

 
Max 3.2m - Rút gọn 0.8m
nặng 8.2 kg - tải 150 kg
 
 

Thang nhôm rút gọn Nikita NKT-TL380

1.739.000 ₫

1.469.000 ₫

 
Max 3.8m - Rút gọn 0.87m
nặng 10.5 kg - tải trọng 150 kg
 
 
 

Thang nhôm rút Nikita NKT-TL410

1.789.000 ₫

1.569.000 ₫

   
Max 4.1m. Rút gọn 0.95m
nặng 11.5 kg - Tải 150 kg
 
 

Thang nhôm rút Nikita NKT-TL490

2.369.000 ₫

2.169.000 ₫

   
Max 4.9m - Rút gọn 1m
nặng 13 kg - tải trọng 150 kg
 

Thang nhôm rút Nikita NKT-TL500

2.389.000 ₫

1.969.000 ₫

  
Max 4.9m - Rút gọn 0.95m
nặng 12 kg - tải trọng 150 kg
 
Mới
Thang nhôm rút Nikita NKT-TL540

Thang nhôm rút Nikita NKT-TL540

2.439.000 ₫

2.199.000 ₫

   
 Max 5.4m - Rút gọn 1m
nặng 13.2 kg - 14 bậc - tải 150 kg
Mới
Thang nhôm rút Nikita NKT-TL580

Thang nhôm rút Nikita NKT-TL580

2.539.000 ₫

2.399.000 ₫

 
 Max 5.8m - Rút gọn 1m
nặng 15 kg - 15 bậc - tải 150 kg

Thang nhôm rút Nikita NKT-TL620

2.809.000 ₫

2.699.000 ₫

   
Max 6.2m - Rút gọn 1.05m
nặng 15.4 kg - 16 bậc - tải 150 kg

Thang nhôm rút đặc chủng

Mới
Thang nhôm rút đa năng KHÓA KÉP NKT-AT44

Thang nhôm rút đa năng KHÓA KÉP NKT-AT44

2.509.000 ₫

 
 Max 4.4m. chữ A  2.2m
nặng 17,4 kg - tải 150 kg
 

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID38

2.239.000 ₫

1.889.000 ₫

 
Max 3.8m - chữ A 1.9m
có bánh xe, chân phụ chống trượt - tải 150 kg

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID44

2.509.000 ₫

2.189.000 ₫

  
Max 4.4m - chữ A 2.2m
có bánh xe, chân phụ chống trượt - tải 150 kg

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID50

2.789.000 ₫

2.489.000 ₫

   
 Max 5.0m. chữ A  2.5m
có bánh xe, chân phụ chống trượt - tải 150 kg
 
 

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID56

3.036.000 ₫

2.889.000 ₫

 
  Max 5.6m. chữ A  2.8m
có bánh xe, chân phụ chống trượt - tải 150 kg
 
 

 

 

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID64

3.469.000 ₫

 
  Max 6.4m - chữ A 3.2m
có bánh xe, chân phụ chống trượt - tải 150 kg
-9%
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID72

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID72

4.250.000 ₫

3.869.000 ₫

 
 Max 7.2m - chữ A 3.6m
có bánh xe, chân phụ chống trượt - tải 150 kg
-0%
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID80

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID80

4.189.000 ₫

4.189.000 ₫

  
 Max 8m - chữ A 4m
có bánh xe, chân phụ chống trượt - tải 150 kg

Thang nhôm rút đa năng

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI32

1.839.000 ₫

1.589.000 ₫

 
Max 3.2m. chữ A  1.6m
Rút gọn 0.6m, nặng 11.3 kg
 

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI38

2.089.000 ₫

1.789.000 ₫

  
Max 3.8m. chữ A  1.95m
Rút gọn 0.9m, nặng 13 kg
 

 

Thang rút đa năng Nikita NKT-AI44

2.289.000 ₫

2.089.000 ₫

 
Max 4.4m. chữ A  2.2m
Rút gọn 0.9m, nặng 15.6 kg
 

Thang nhôm rút chữ A Nikita NKT-AI50

2.639.000 ₫

2.289.000 ₫

  
Max 5m. chữ A  2.56m
Rút gọn 0.97m, nặng 17 kg
 
 

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI56

2.899.000 ₫

2.589.000 ₫

 
Max 5.6m. chữ A  2.86m
Rút gọn 0.98m, nặng 19.5 kg
 
 
Mới
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI64

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI64

3.239.000 ₫

2.989.000 ₫

 
 Max 6.4m. chữ A  3.15m
Rút gọn 0.97m, nặng 21 kg 
Mới
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI72

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI72

3.539.000 ₫

3.289.000 ₫

  
 Max 7.2m. chữ A  3.5m
Rút gọn 1m, nặng 22.5 kg
Mới
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI80

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI80

3.999.000 ₫

3.689.000 ₫

 
 Max 8m. chữ A  3.9m
Rút gọn 1m, nặng 23.7 kg
 

Thang ghế INOX (Bậc lớn)

Thang ghế gia đình INOX Nikita NKT-N203

858.000 ₫

589.000 ₫

 
 Thang inox 3 bậc = 0.7 m
3.8 kg - bậc lớn -  tải 150kg
 

Thang ghế INOX Nikita NKT-N204

968.000 ₫

719.000 ₫

 
Thang inox 4 bậc = 0.9 m
5 kg - bậc lớn -  tải 150kg
 
 

Thang ghế INOX 5 bậc Nikita NKT-N205

1.078.000 ₫

839.000 ₫

 
Thang inox  5 bậc = 1.2m
6kg - bản rộng - tải 150kg
 

Thang ghế INOX Nikita NKT-N206

1.188.000 ₫

939.000 ₫

 
Thang inox 6 bậc = 1.5 m
7kg - bản rộng - tải 150kg
 

Thang ghế INOX Nikita NKT-N207

1.298.000 ₫

1.069.000 ₫

 
  Thang inox 7 bậc = 1.7 m
8 kg - bậc lớn -  tải 150kg
 

Thang ghế nhôm (Bậc lớn)

Mới
Thang ghế nhôm Nikita NKT-BT06

Thang ghế nhôm Nikita NKT-BT06

1.430.000 ₫

 
Thang nhôm 6 bậc = 1.96m
nặng 8 kg - tải 150 kg 
 

Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D303

858.000 ₫

589.000 ₫

 
Thang ghế  3 bậc = 0.7m
2.8kg - bậc lớn - tải 150kg 

Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D305

1.078.000 ₫

839.000 ₫

 
Thang ghế  5 bậc = 1.2m
5kg - bậc lớn - tải 150kg
 

Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D306

1.188.000 ₫

969.000 ₫

 
Thang ghế 6 bậc = 1.5m
6kg - bậc lớn - tải 150kg
 
 
 

Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D307

1.299.000 ₫

1.099.000 ₫

 
 Thang ghế 7 bậc = 1.7m
7kg - bậc lớn - tải 150kg

Thang ghế đa năng

Thang nhôm Keiwa R03

939.000 ₫

639.000 ₫

  
Thang nhôm 3 bậc = 0.76m
nặng 2.2 kg - tải 150 kg
 

Thang nhôm Keiwa R04

1.069.000 ₫

769.000 ₫

 
Thang nhôm 4 bậc = 1m
nặng 2.8 kg - tải 150 kg
 

Thang nhôm Keiwa R05

1.369.000 ₫

869.000 ₫

 
Thang nhôm 5 bậc = 1.24m
nặng 3.6kg - tải 150 kg
 

Thang nhôm Keiwa R06

1.669.000 ₫

969.000 ₫

  
Thang nhôm 6 bậc = 1.47m
nặng 4.4kg - tải 150 kg
 

Cầu thang gác ốp tường - ốp trần

Cầu thang ốp tường

15.990.000 ₫

11.989.000 ₫

 
Thang gác cao từ 3m
Tải trọng 300 kg
 

Thang gác Lửng

15.990.000 ₫

12.989.000 ₫

 
Thang gác cao từ 3m
Bậc thép 10 x 40cm
 

Cầu thang gác ốp trần

15.990.000 ₫

12.989.000 ₫

 

Thang ốp trần cao từ 3m 

Tải trọng 300 kg


 

Thang ốp trần tự động

28.000.000 ₫

21.989.000 ₫

 
Lên xuống tự động 
Khung nhôm, bậc nhôm
 

Thang sợi thủy tinh cách điện

Thang nhôm trượt Nikita QL608 - QL610

2.468.000 ₫

Cao max: 5.05m - 6.73m
TL: 11.3 kg - 14kg
 
 
 

 

Thang trượt cách điện bậc đứng nhôm NJS2

4.980.000 ₫

Thang sợi thủy tinh 
Chiều cao từ 5m - 6,8m

Thang trượt cách điện bậc đứng các-bon

7.980.000 ₫

Chịu được điện áp 35 KV
Chiều cao từ 5m - 7m

Giàn giáo gấp thông minh

Giàn giáo di động MD02-140

1.190.000 ₫

989.000 ₫

 
DxR: 140x 25 ; Cao 70 -104 cm 
Trọng lượng: 10,4 kg
 

Giàn giáo di động MD02-160

1.290.000 ₫

1.069.000 ₫

 
DxR: 160x 25 ; Cao 80 - 125 cm 
Trọng lượng: 10,5 kg
 

Giàn giáo di động MD02-180

1.390.000 ₫

1.169.000 ₫

 
DxR 180 x 25 ; Cao 90 - 136 Cm 

Trọng lượng: 11,5 kg

Giàn giáo di động MD02-200

1.490.000 ₫

1.269.000 ₫

  
D x R 200 x 25 ; Cao 100-145 Cm  

Trọng lượng: 12,7 Kg

Giàn giáo di động MD02-200 + Nối dài

1.919.000 ₫

  
DxR 200 x 25 ; Cao 100-225cm  

Trọng lượng: 22.5 kg

Giàn giáo gấp gọn MD03-120

990.000 ₫

  
DxR: 120x29 ; Cao 60 - 90cm 
Trọng lượng: 9 kg
 

Giàn giáo gấp gọn MD03-140

1.090.000 ₫

 
DxR: 140x 29 ; Cao 70 - 110 cm
Trọng lượng: 10.5 kg
 

Giàn giáo gấp gọn MD03-160

1.190.000 ₫

 
 DxR: 160 x 29 ; Cao 85 - 120 cm
Trọng lượng: 11.5 kg

Giàn giáo xếp gọn MD03-180

1.290.000 ₫

    
DxR: 180x 29 ; Cao 90 - 130cm
Trọng lượng: 12 kg
 

Giàn giáo xếp gọn MD03-200

1.390.000 ₫

  
DxR: 200x 29 ; Cao 95 - 135 cm
Trọng lượng: 14 kg
 

Giàn phơi - giá phơi

Mới
Củ quay giàn phơi thông minh

Củ quay giàn phơi thông minh

139.000 ₫

Củ quay thay thế
giàn phơi thông minh 
Mới
Tay quay giàn phơi thông minh kiểu chữ nhật

Tay quay giàn phơi thông minh kiểu chữ nhật

99.000 ₫

Củ quay thay thế
giàn phơi thông minh 
Mới
Giàn phơi xếp gọn Nikita NKT-818ABX có bánh

Giàn phơi xếp gọn Nikita NKT-818ABX có bánh

1.245.000 ₫

1.089.000 ₫

 
 Kích thước: 162 x 56 x 145cm 
Tải trọng: 100 kg
Mới
Gian phơi thông minh gấp gọn Nikita NKT-815B

Gian phơi thông minh gấp gọn Nikita NKT-815B

1.045.000 ₫

989.000 ₫

 
 Kích thước: 162 x 56 x 127cm 
Tải trọng: 100 kg

Giàn phơi gắn tường

838.000 ₫

 
3 kích thước size thanh phơi: 1.2-1.5-2m

Dây chằng hàng

Giường gấp, giường xếp

Giường gấp văn phòng Nikita NKT-1336-4

979.000 ₫

 Cao 0.35m x rộng 0.67m x dài 1m9

Ghế gấp thư giãn Nikita NKT-1339

930.000 ₫

 Cao 1m1; rộng 0.52m; dài 1m77

Giường gấp ba khúc NKT-B705

2.068.000 ₫

 Dài 1,8m x rộng 0,75m x cao 0,26m

Giường kiểu Hàn Quốc HQ90

2.948.000 ₫

Dài 1,9m x rộng 0,9m x cao 0,35m
 
 

Giường điện tự động HQ85

4.590.000 ₫

Dài 1,9 x 0,85m x cao 0,35m
điều khiển bằng tay bấm điện
 

Giường y tế

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN02

7.500.000 ₫

Giường nâng đầu và chân
  

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN03

8.360.000 ₫

Nâng đầu, chân và bô vệ sinh 

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN04

9.999.000 ₫

Giường nâng hạ đầu, chân, lật mình, bô vệ sinh, gội đầu, cây truyền dịch

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN05

10.890.000 ₫

 Giường nâng hạ đầu, chân, lật mình, bô vệ sinh, cây truyền dịch, gội đầu

Giường bệnh tự động đa chức năng NKT-DCN16

16.890.000 ₫

Nâng hạ đầu, chân, lật mình, nâng đùi, ôm lưng, bô wc, cây truyền, gội đầu, điện + cơ

Xe đẩy hàng

top